Woda jest jednym z najważniejszych zasobów na naszej planecie, a jej jakość ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów. Aby ocenić, czy woda jest bezpieczna do spożycia i spełnia określone normy, przeprowadza się badania jakości wody. W tym artykule omówimy, gdzie zlecić badanie wody, jak przygotować próbkę oraz skąd pobrać wodę do analizy.

1. Gdzie zlecić badanie wody?

Istnieje wiele laboratoriów, zarówno publicznych, jak i prywatnych, które oferują usługi badania jakości wody. Lokalne agencje ochrony środowiska, instytucje naukowe oraz specjalistyczne firmy zajmujące się analizą wody są często dobrymi miejscami do zlecania badań. Warto również skonsultować się z lokalnymi władzami lub agencjami, które mogą udzielić informacji na temat renomowanych laboratoriów. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem również zajmujemy się badaniem wody pod względem fizykochemicznym. Pod uwagę bierzemy 10 czynników fizykochemicznych: 

 • 1. Żelazo (μg/dm³)
 • 2. Twardość jako CaCo³ (mg/dm³)
 • 3. Odczyn (pH)
 • 4. Przewodność elektryczna właściwa (μS/cm)
 • 5. Mangan (μg/dm³)
 • 6. Zapach
 • 7. Amoniak (mg/dm³)
 • 8. TDS (mg/dm³) - łączna ilość rozpuszczonych substancji stałych w wodzie
 • 9. Barwa (mg Pt/dm³)
 • 10. Mętność (NTU)

Próbkę wody należy wysłać na adres:
Aqua Service Sp. C.
ul. słowackiego 50
37-700 Przemyśl

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +48 16 672 74 12

2. Jak przygotować próbkę wody?

Przygotowanie prawidłowej próbki wody jest kluczowe dla uzyskania wiarygodnych wyników badań. Oto kilka kroków, które warto podjąć:

 • Czystość naczyń: Przed pobraniem próbki upewnij się, że naczynia do zbierania wody są czyste. Najlepiej używać naczyń, które nie zawierają substancji chemicznych ani pozostałości, które mogłyby wpłynąć na wyniki badań.
 • Pobieranie próbki: Wodę do analizy należy pobrać jak najbliżej wejścia wody do domu. W mieszkaniu pobierz wodę z kranu. Przed pobraniem wody do analizy należy pozwolić jej płynąć z kranu przez 10-15 minut. Jeśli weźmiesz wodę bezpośrednio ze studni, musisz ją przepompować przez 20-30 minut. Pamiętaj aby nalać wodę do pełna nie zostawiając powietrza w naczyniu.
 • Oznaczenie próbki: Po pobraniu próbki, dokładnie oznacz wpisując imię i nazwisko, datę oraz miejsce jej pobrania. To pozwoli na późniejsze zrozumienie kontekstu wyników badań.

3. Skąd pobrać wodę do badania?

Miejsce pobrania próbki jest kluczowe, aby uzyskać rzetelne informacje o jakości wody. W zależności od celu badania, wodę można pobierać z różnych źródeł, takich jak:

 • Kran domowy: Jeśli zależy nam na jakości wody dostarczanej do naszych domów, warto pobrać próbkę z kranu. Upewnij się, że próbka jest reprezentatywna dla wody, którą spożywamy.
 • Źródło wodne: Dla tych, którzy korzystają z wód powierzchniowych, takich jak rzeki czy jeziora, pobranie próbki z obszaru używanego do zaopatrywania się w wodę jest niezbędne.
 • Studnia: W przypadku korzystania ze studni warto regularnie sprawdzać jakość wody, pobierając próbki wody bezpośrednio ze studni, musisz ją przepompować przez 20-30 minut.

Pamiętaj, że regularne badania jakości wody są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wybór odpowiedniego laboratorium oraz staranność przy pobieraniu i przygotowywaniu próbki gwarantują, że wyniki będą wiarygodne i pomocne w podejmowaniu decyzji dotyczących jakości wody.